Bouwen familyhouse

Dit is onze belangrijkste en meest uitdagende ambitie voor de komende jaren.
Jainaba Sillah is een gedreven, krachtige en ondernemende Gambiaanse vrouw (augustus 1979) en moeder van 3 kinderen en pleegmoeder van 6 kinderen.

Ze is vooral gedreven om kinderen te helpen en kansen te bieden, zodat ze zelfredzaam worden. Haar gedrevenheid komt voort uit ervaringen tijdens haar eigen jeugd. Toen heeft ze ook hulp van mensen gekregen die haar deze kansen hebben geboden.

Ze woont nu met de kinderen op een compound in Bakau en runt daarnaast een winkel in lichaamsverzorgingsproducten.

Jainaba is onze contactpersoon en de drijvende kracht van onze stichting in Gambia en ….Jainaba heeft een droom:

Een multifunctioneel woon/werk complex realiseren in Tujereng:

  • Waarin ongeveer 8 wees of ontheemde kinderen kunnen wonen en in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Dus eigenlijk een groot gezinshuis!
  • Woonruimte is voor 2 gezinnen en later ……..
  • Een paar winkels om inkomsten te genereren voor de exploitatie van het gezinshuis en die tevens als leerbedrijf voor jongeren, waaronder de weeskinderen, kan dienen.

Status april 2021

  • De grond in Tujereng is beschikbaar en is nu bouwrijp gemaakt
  • Omheining rondom het gebied en een toegangshek geplaatst, zodat onbevoegden niet zomaar op het terrein kunnen komen.
  • Er is een concept tekening gemaakt van het totale plan.
  • Gestart met het bouwen van de funderin
  • We zijn nu bezig om de plannen concreet te maken en onderzoeken wat we samen met partners, zoals de Wilde Ganzen, kunnen realiseren.

Status juni 2023
De ruwbouw is gerealiseerd en men is nu druk bezig met de afwerking. De verwachting is dat half 2024 het familyhouse geheel gerealiseerd is!