Bouwen familyhouse

Dit is onze belangrijkste en meest uitdagende ambitie voor 2021 en 2022.
Jainaba Sillah is een gedreven, krachtige en ondernemende Gambiaanse vrouw van 41 jaar, moeder van 3 kinderen en pleegmoeder van 6 kinderen.

Ze is vooral gedreven om kinderen te helpen en kansen te bieden, zodat ze zelfredzaam worden. Haar gedrevenheid komt voort uit ervaringen tijdens haar eigen jeugd. Toen heeft ze ook hulp van mensen gekregen die haar deze kansen hebben geboden.

Ze woont nu met de kinderen op een compound in Bakau en runt daarnaast een winkel in lichaamsverzorgingsproducten.

Jainaba is onze contactpersoon en de drijvende kracht van onze stichting in Gambia en ….Jainaba heeft een droom:

Een multifunctioneel woon/werk complex realiseren in Tujereng:

  • Waarin ongeveer 8 wees of ontheemde kinderen kunnen wonen en in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Dus eigenlijk een groot gezinshuis!
  • Woonruimte is voor 2 gezinnen en later ……..
  • Een paar winkels om inkomsten te genereren voor de exploitatie van het gezinshuis en die tevens als leerbedrijf voor jongeren, waaronder de weeskinderen, kan dienen.

Status april 2021

  • De grond in Tujereng is beschikbaar en is nu bouwrijp gemaakt
  • Omheining rondom het gebied en een toegangshek geplaatst, zodat onbevoegden niet zomaar op het terrein kunnen komen.
  • Er is een concept tekening gemaakt van het totale plan.
  • Gestart met het bouwen van de funderin
  • We zijn nu bezig om de plannen concreet te maken en onderzoeken wat we samen met partners, zoals de Wilde Ganzen, kunnen realiseren.

Uiteindelijk doel is om eind 2022 het familyhouse compleet te hebben gerealiseerd.