Onze concrete ambitie

 • Ondersteuning bij kleinschalige projecten ter verbetering van de zelfvoorzieningsgraad van bepaalde doelgroepen in
  Bakau, Wullingkamma en Abuko.
 • Daarnaast in Buiba, in het binnenland van Gambia, de Musa Njado gemeenschap zelfvoorzienend maken
 

We willen hierbij zoveel mogelijk vrouwen betrekken.
Zij willen graag en zijn ook ambitieus.

Dit doen we onder andere door het opzetten van een:

 • Groentetuin
 • Naaiatelier
 • Lokaal winkeltje of markt
 • Fietsenwinkel
 • Gericht jongeren faciliteren bij een opleiding of school.
 • Inrichten van een eerste hulppost in het binnenland.
 • Verstrekken van microkredieten.
 • “Zelfstandige ondernemers” faciliteren bij de verkoop van handelswaar.
 • Spontane initiatieven

  Indien vrijwilligers of particuieren een spontane actie bedenken en hiervoor donaties beschikbaar stellen, kan de stichting faciliteren bij de uitvoering hiervan.

We bezoeken zelf regelmatig Gambia  en door intensieve samenwerking met onze lokale supervisors Jainaba en Alagie.

Beleid van onze stichting

Klik hier voor het beleidsplan en het financieel overzicht van onze stichting