Privacy verklaring

Stichting “You and me for Gambia” respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze stichting legt gegevens vast zoals naam en eventueel emailadres en/ of overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie van de bij donatie ontvangen bedragen en eventueel onze overige activiteiten. Van informatie die aan meerdere personen gelijktijdig per mail wordt verstuurd, zullen de emailadressen van de overige personen via BCC worden verborgen. 

Wij gebruiken uw (e-mail)adres om u op de hoogte te houden van onze projecten en bevestiging van uw donatie. Indien u doneert, vragen wij uw toestemming om uw naam/woonplaats op de website/facebook te mogen plaatsen en uitsluitend met toestemming zullen wij dit op onze website/facebook plaatsen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

“You and me for Gambia” verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Van bepaalde activiteiten van de Stichting worden soms foto’s gemaakt. Indien het foto’s van personen betreft zullen deze alleen worden gepubliceerd op de website/facebook, na verkregen toestemming van de gefotografeerde personen.

Wanneer uw (e-mail)adres bekend is bij “You and me for Gambia” bewaren wij uw gegevens op een beveiligde computer. Van deze gegevens wordt periodiek een back-up gemaakt. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, evt. adresgegevens en e-mailadres.

 “You and me for Gambia” zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze bestuursleden en de door ons ingeschakelde vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
De website is voorzien van een SSL -certificaat 

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, door ons een mail te sturen. Na controle van uw identiteit delen wij u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen door contact met ons op te nemen via email secretaris@youandmeforgambia.com

Stichting                     “You and me for Gambia”  

KVK nummer              69838437

ANBI RSIN nr.            858033367

Emailadres                 secretaris@youandmeforgambia.com  

Disclaimer

Aansprakelijkheid 

“You and me for Gambia” vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. “You and me for Gambia” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. 

“You and me for Gambia” behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. 

Inhoud

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Links

Op deze website zijn links opgenomen. “You and me for Gambia” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de website van “You and me for Gambia” is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

E-mail

“You and me for Gambia” geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan. 

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij dat graag via het contactformulier op de site of per email secretaris@youandmeforgambia.com