Jongeren in Gambia helpen bij school en/of opleiding

Waarom nodig?

Overal ter wereld is onderwijs cruciaal voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen.
Ieder mens op deze wereld moet de kans krijgen onderwijs te volgen en z’n unieke talenten te ontwikkelen.Gambia is  een van de armste landen van Afrika.
Helaas zijn er in Gambia nog veel kinderen die niet naar school gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak hebben de ouders niet genoeg inkomen om het schoolgeld te betalen. Daarnaast komt het ook voor dat kinderen thuis mee moeten helpen om voor inkomsten te zorgen door te werken. Ouders zien het belang van onderwijs niet altijd en houden hun kinderen 
daarom soms thuis.
 Het lager (basis)onderwijs is gratis. Er wordt echter aan de ouders wel een bijdrage gevraagd voor schoolfonds en uniform. Dit uniform is verplicht en staat voor de gelijkheid van de kinderen. Ook moeten de ouders betalen voor boeken, schriften, pennen, etc. Ook reiskosten zijn vaak een probleem.

Scholing is de basis van vooruitgang.
Als bv een meisje naar school gaat, leert ze niet alleen taal en rekenen, maar ze leert ook hoe ze voor zichzelf op kan komen en wat haar rechten zijn als vrouw.

Daar heeft ze haar hele leven wat aan, het geeft haar de kans om zich bewust te worden van haar eigen mogelijkheden.

Daarom willen we als stichting deze kinderen helpen en ze kansen bieden !

Doelgroepen die we willen helpen

 • Jongeren faciliteren bij een vakopleiding
  • Zij hebben secundary school afgerond tot minimaal grade 12
 • Gezinnen met kinderen die kleuter, lager en middelbaar onderwijs willen volgen (tot en met junior secundary grade 12)
 • School voor lager onderwijs in Buiba voorzien van middelen

Status:

 • We helpen nu: 
  • 10 kinderen die naar de primary schoolgaan.
  • 4 jongeren die een vakopleiding volgen
 • En hebben 7 potentiële kandidaten voor het ondersteunen bij een vakopleding

Plannen:

 • Allereerst ervoor zorgen dat de “studenten” hun opleiding af kunnen maken.
 • De kleuter- en basisschool in Buiba blijven voorzien van goede schoolmiddelen en in overleg met het ministerie van onderwijs kijken wat er verder nog mogelijk is om het schoolniveau te verbeteren.