De Musa Njado gemeenschap in Buiba

De Musa Njado gemeenschap in Buiba, ligt in het binnenland ongeveer 250 km ten oosten van de hoofdstad Banjul.
In het binnenland van Gambia leven de mensen, vaak zonder elektriciteit en stromend water, in grote armoede. Er is ook weinig werk en deze zeer arme mensen hebben een inkomen dat hen niet in staat stelt in hun eerste levensbehoeften, met name op het gebied van voeding, te voorzien. Ze zijn dus ook niet in staat om hun kinderen naar school te laten gaan.
Ook de hygiëne en medische zorg laat te wensen over.
Daarom hebben we als stichting ons ten doel gesteld om deze gemeenschap te helpen om meer zelfvoorzienend te worden.

Op deze pagina lees welke projecten en activiteiten we samen met de bewoners uitvoeren om daaraan bij te dragen.

 

Inrichten en onderhouden groentetuin

Doel:

 • Duurzaam groenten telen en kweken voor eigen gebruik en verkoop
 • Voorzien in eigen behoeften en werk en inkomen genereren voor de gemeenschap

Status:

In 2018 is een begin gemaakt om eerst een omheining te plaatsen en 4 waterputten te slaan. Daarna is de grond bewerkt en voor de eerste keer ingezaaid. Van die periode is er veel geleerd!!

In de 2e helft van 2019 is er veel gebeurd in en met de tuin.
De groentetuin is opnieuw ingericht: ander concept en minder groenten.
Er is tuingereedschap aangeschaft, mogelijk gemaakt door donatie “boeren”.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de begeleiding van de mensen in Buiba.

Onlangs hebben ze, onder begeleiding, op 100 klaar gemaakte bedden in de groentetuin nursery plantjes gepland en krijgen de tuinvrouwen en mannen in Buiba les in tuinieren.

In 2020 hebben we letterlijk en figuurlijk “geoogst” van onze inspanningen (zaaien) van het jaar daarvoor en is er meerdere keren een succesvolle opbrengst gerealiseerd door de vrouwen in Buiba.

In 2021 is de grond opnieuw bewerkt, er is gezaaid en 1 oogst gerealiseerd. Het enthousiasme van de vrouwen heeft meerdere andere vrouwen enthousiasmeert om ook een aantal bedden in de tuin te gaan bewerken. Er is omheining aangebracht. De tuin is gegroeid van 0,35 hectare naar 0,55 met plannen voor uitbreiding in de toekomst.

In 2022 is de groentetuin uitgebreid en opnieuw ingericht en er is nog ook veel meer opbrengst gerealiseerd

Plannen:

 • Samenwerking realiseren met de Madinka community
  Deze community heeft meer ervaring met tuinieren. We kunnen dus van elkaar leren
 • Omheining verstevigen:
  Nu bestaat er de mogelijkheid dat de koeien door de omheining lopen en zo alle planten kunnen opeten en/of beschadigen.
 • Irrigatie met behulp van een door zonne-energie aangedreven pomp.
  De planten worden nu, door de vrouwen en kinderen, 2 maal per dag met emmers en gieters voorzien van water. Dit is erg intensief en absoluut niet efficient.
 • Uitbreiding tuin
  Men wil graag veel meer gaan verbouwen, zoals bv rijst en mogelijk een fruitplantage!!.
  Hiervoor moeten eerst de voorgaande plannen zijn uitgevoerd

 

Opzetten en inrichten naaiatelier en 2e hands winkel

Doel:

 • Volledig zelfstandig kleding kunnen maken voor eigen gebruik en de verkoop. En werkvoorziening creëren voor vrouwen uit de gemeenschap.

Voortgang:

Het nieuwe naaiatelier inclusief 2e hands winkel is klaar.
In februari 2020 hebben we zonnepanelen geïnstalleerd en is het
gebouw officieel geopend.

Het naaiatelier is ingericht en er is een begin gemaakt met het maken van kleding en andere spullen zoals bijvoorbeeld tassen.

De winkel verdient nog extra aandacht.

Nu afspraken gemaakt over de administratie en verdeling van inkomsten.

Status juni 2023

Inmiddels hebben 3 vrouwen de opleiding tot coupeuse afgerond en zijn volop bezig om kleding te maken. Het zijn de drijvende krachten geworden van het naaiatelier

Naast de trapnaaimachines zijn er nu ook 3 elektrische naaimachines actief.

De zonnepanelen wekken hiervoor de energie op en er is ook een grotere accu geplaatst.

Plannen:

 • Verkoop Kruidenierswaren verbeteren 
 • Administratie verbeteren

 

Deze drie enthousiaste dames zijn de drijvende krachten van het naaiatelier