Richtlijnen voor het aanbieden van bruikbare spullen

Klik hier voor informatie over het aanbieden van bruikbare spullen. Vooral welke we wel en welke we juist niet kunnen gebruiken.

Hoe werkt het:

  • In overleg met onze vaste aanspreekpunten in Gambia leggen we contact met geschikte mannen of vrouwen en nodigen ze hiervoor uit.
  • Samen met vrijwilligers worden in Nederland bruikbare materialen ingezameld, die in Nederland niet meer worden gebruikt, maar die in Gambia prima handelswaar zijn en voorzien in een behoefte.
  • Deze handelswaar inpakken in bananendozen en verschepen naar Gambia
  • In Gambia distribueren aan vooraf geselecteerde zelfstandige ondernemers.
    • Zij vertegenwoordigen de gezinnen die we helpen om zelfvoorzienend te worden.
  • Deze “ondernemers” betalen zelf de transportkosten
  • De “ondernemers” verkopen de spullen op de lokale markt en genereren zo inkomsten voor hun gezinnen
  • Driemaal per jaar bezoeken we de “ondernemers” en controleren de boekhouding en spreken de plannen door en geven zakelijke adviezen.
  • Daarnaast worden er ook bruikbare spullen gestuurd t.b.v. noodhulp aan armlastige gezinnen. Deze worden betaald door donaties aan onze stichting.