Voedsel noodhulp voor bewoners Buiba

De coronacrisis dreigt een ramp te worden voor landen als Gambia.
Er is ook in Gambia een lock-down en daardoor dreigt er, zeker in het binnenland waar de armoede erg groot is, een hongersnood.

De mensen zitten “binnen”, werken niet en er komt dus geen geld binnen om voedsel te kopen of om zaaigoed en kunstmest te kopen. Bovendien is het voedsel schaars omdat de boeren de goederen niet kunnen transporteren naar de lokale markten.

Daarom heeft onze stichting nu om het voedseltekort enigszins te beperken, als noodhulp 37 zakken rijst van 25 kg bezorgd in Buiba, zodat de grootste honger gestild kan worden. Er is echter nog meer nodig dan alleen rijst!