Kinderen Buiba

De drijvende kracht van onze stichting is Anne-Marie van Gastel, met raad en daad bijgestaan door haar man Gré.

Zij is in 2009, tijdens een bezoek aan Gambia, gegrepen door de omstandigheden waaronder deze mensen daar leven en is vanaf dat moment uit medemenselijkheid gaan helpen.

Zij bezoekt meerdere malen per jaar het land om zelf te zien hoe de geboden hulp verloopt en waar ondersteuning nodig is.

Daarnaast heeft ze nagenoeg dagelijks contact met onze local supervisors en alle betrokken mensen in Gambia en is ook een inspiratiebron voor alle vrijwilligers van onze stichting.

Ook de andere bestuursleden en sommige vrijwilligers bezoeken regelmatig het land en helpen bij het realiseren van onze projecten.

Het bestuur van de stichting

Voorzitter:                     Annemieke Martens                     voorzitter@youandmeforgambia.com

Secretaris:                    Arabella Timmermans- Sanneh   secretaris@youandmeforgambia.com 

Penningmeester:         Jürgen van Oevelen           penningmeester@youandmeforgambia.com

Algemeen bestuurslid:  Anne-Marie van Gastel

Commissie leden:        Gré van Gastel, Kees en Riet Vermeulen, Eefje Luijsterburg

                                    In Gambia zijn Alagie en Jainaba onze local supervisors

                                    Daarnaast zijn er een tiental vrijwilligers actief

Waarom helpen we deze mensen

  • De economie van Gambia behoort tot de zwakste in de wereld en er is veel armoede.
  • Het land heeft weinig grondstoffen en is volledig afhankelijk van het toerisme en de agricultuur.
  • Verkrijgbaarheid van voedsel, gezondheidszorg en onderwijs is een groot probleem voor de gewone bevolking.
  • Zij hebben niet genoeg inkomen om in hun primaire levensbehoeften te voorzien en kinderen goed onderwijs te laten volgen.

Wij willen deze vriendelijke en gastvrije Gambianen, uit medemenselijkheid, helpen met structurele activiteiten om hun leefomstandigheden te verbeteren, zodat ze een kansrijkere toekomst krijgen.

Ondanks deze armoede heeft Gambia de naam “the Smiling Coast” gekregen: de bevolking is erg vriendelijk en behulpzaam en je zal altijd een lach op de gezichten zien!